Hvordan virker en transistor

Nedenstående diagram viser, hvordan en transistor kan forstærke en meget . I en bryterfunksjon sier man at transistoren er åpen når basen leder . Hvordan en transistor er Made.

Følgende skitser kan måske hjælpe til at man kan forholde sig til hvordan en transistor virker. En lille strøm kan styre en større strøm. Derfor har en transistor altid tre små ledninger, eller ben. Det er en vitenskap som forholder seg til hvordan de små deler som atomer .

Når man kobler en transistor som vist på illustrationen, så vil den faktisk virke som en. For at forstå hvordan transistoren kan bruges som forstærker tager vi et . Problemformulering: Hvad er en transistor? Denne uken har han sakset sammen en seks minutter lang film som på en forståelig måte forteller deg hvordan en transistor fungerer – selve . En kondensator kan også virke som en frekvens afhængig modstan som yder en hvis. PNP transistor: Virker ligesom en NPN transistor, bortset fra at den har . Da transistorer består af halvledere, skal vi først forstå hvordan en halvleder fungerer før vi kan begynde på transistorerne.

Gir en beskrivelse av hvordan en bipolar npn transistor virker. Klappen virker som en slags ensretter, og en diode virker på nøjagtig samme måde.

De angreb problemet ved at undersøge, hvordan strømmen. Design Fundamentals for Phototransistor Circuits. Morten vil gerne vide, hvordan en USB-nøgle virker og hvordan den kan. Transistor, bipolar transistor (prinsipp og konstruksjon). I en almindelig FET-transistor indskyder man et tyndt ledende, men . Jeg skal kun bruge en løsning på hvordan man begrænser.

En tyristor ligner af udseende en transistor og virker også som kontakt. Kende de basale sensor typer og forstå hvordan de anvendes. Sensoren skal bruge en strøm forsyning for at virke. Det virker selvfølgelig kun, hvis du har hånden over ledningen. Videre skal du vite hvordan en transistor er sammensatt, og du skal kjenne til at en transistor virker som en strømforsterker som forsterker små endringer i . En transformator virker kun med vekselspænding.

Tilsyneladende er der ikke mange, der ved hvordan et tændingssystem virker. Disse enheder kan variere fra en enkelt transistor, der kan bruges som en kontakt eller forstærker til et integreret kredsløb (IC), der kan indeholde millioner af . Desuden kan magnetfelter omkring transformatorer og spoler virke . Et typisk transistortrin ses på fig. Der er her tale om den virke.

The history of the transistor radio goes back more than years but it is still alive and well.