Kød co2 udledning

Især produktionen af kød koster på klimakontoen. Landbrugsdyr – herunder køer – udleder nemlig methan, der er gange så stærkt som CO2. Så meget COudleder forskellige kødtyper.

Klimaforandringerne skyldes udledning af drivhusgasser, og det er de rige lande,. Grøntsager fra drivhuse og kød fra svin, fugl og fisk belaster klimaet mere. CO og at vi spiser anderledes.

Derfor er tallene for madvarernes CO2-udledning retningsgivende frem for nøjagtige talværdier.

Forsker: Folk har stadig ikke fanget, hvor meget kød påvirker klimaet. Landbrugets udledning af drivhusgasser kommer fra flere forskellige. Ved hjælp af denne beregner kan du udregne din COudledning fra dit indtag af kød. COper kilo af produktet: Fårekød 1- Bøfkød 1- Grisekød 3. Beregneren er brugervenlig og hurtig at anvende.

Fødevarernes klimaaftryk bestemmes gennem . Aftagere og forbrugere har stigende fokus på den belastning af miljøet, som fremstilling af produkterne har medført, og især på de konsekvenser, som . OMKRING EN FEMTEDEL af den globale CO2-udledning stammer fra produktionen af kød. Det er mere end den samlede klimabelastning fra .

Mens den udledning der forårsages af produktionen af importerede . Voksende befolkning og større velstand betyder øget forbrug af kød. Kød er en af de mest ressourcekrævende fødevarer at producere. Et kilo dansk økologisk kyllingkød (uden ben): kg Co2e. Det danske oksekød er blandt verdens mest klimavenlige. COend produktion af frugt og grøntsager.

En af grundene er, at Danmark har. Så lidt COudleder dansk oksekød. Der er stor forskel på, hvor . En god tommelfingerregel er her, at jo lysere kø jo bedre.

Til hver tallerken tæller har vi skabt en elektronisk COberegner, så du kan se. COntant er et formidlingsprojekt fra danmarks grønne tænke- tank COnCitO, hvor vi. Det at kød er mere miljøskadeligt end grøntsager, hænger sammen me at dyr spiser mange gange deres egen vægt, inden de selv er klar til . Af den samlede COudledning stammer ca.

Det skyldes mange faktorer, fx køernes bøvsen og prutten, transport etc. Når vi importerer kød fra fx Argentina eller New Zealand transporteres det .