Krav til efterløn

Min A-kasse giver dig svar på hvilke betingelser, der er for efterløn. Du kan få efterløn, hvis du har betalt til ordningen og opfylder nogle bestemte krav. Undgå fradrag som frivillig på efterløn.

Her kan du se hvilke betingelser du skal opfylde. Der er nogle betingelser, der skal være opfyldt, for at du kan få efterløn eller få udstedt et efterlønsbevis. For deltidsforsikrede er kravet 1. Når du søger efterløn, skal du opfylde betingelserne for at få dagpenge.

Hvis du betaler efterlønsbidrag, kan du trække dig helt eller delvis tilbage fra arbejdsmarkedet og få udbetalt efterløn fra a-kassen, når du har nået din . Hovedbetingelsen for at få ret til et efterlønsbevis og dermed efterløn er ændret 1. Vi giver dig her svar på alle de mest stillede spørgsmål om efterløn og medlemskab. Hvis du ønsker at gå på efterløn, skal du overholde en række krav. Flere faldgruber for 60-årige, selv om de først går på efterløn, når de fylder 62.

Er du selvstændig, og overvejer du at gå på efterløn? Vi har samlet alle de ting, du skal vide om efterlønnen på et sted. Der er en del regler og krav, du skal leve op til for at få efterløn.

Vi anbefaler, at du søger om at gå på efterløn senest en måned før den dag, du ønsker at gå på efterløn.

Før du går på efterløn, er der en række ting, du skal være opmærksom på, og som du bør overveje. Det gælder også, hvis du allerede er på efterløn. Det er dit bevis for, at du har ret til efterløn, men endnu ikke har benyttet dig af. Din fødselsdato afgør, hvornår du kan gå på efterløn eller få et efterlønsbevis.

Det skyldes regeringens beslutning om at hæve efterlønsalderen over de. Hvornår og hvor længe du kan gå på efterløn afhænger af din alder. Du skal opfylde de gældende krav til alder, medlemskab og betaling af efterlønsbidrag.

Et efterlønsbevis er altså ikke tilstrækkeligt til at få efterløn. Efterløn er en dansk velfærdsordning, der via overførselsindkomst giver. Kravet om a-kassemedlemskab og indbetaling af efterlønsbidrag blev sat op til år, . Du kan opnå ret til efterløn efter nogle mildere krav, hvis . Når FTF taler om efterlønsreformer, så presser det Socialdemokraterne. Den Radikale Morten Østergaard glæder sig over en hjælpende hånd . Ja eller nej tak til efterløn? Ellers mister du retten til efterløn.

Der kan være andre krav – afhængigt af din konkrete situation. Så kontakt til efterlønsteamet, hvis du har yderligere spørgsmål. DF-krav: Grænsebomme for efterløn. Så er det farvel til Schengen, siger . Meldingen fra OECD om at afskaffe efterlønnen og tage et opgør med det faste pensionsalder får De Radikale til at forstærke kravet om reformer på .