Min efterløn saldo

Din efterløns størrelse afhænger af efterlønstidspunktet samt dine pensioner og andre indtægter. Hvis du fluks vil vide, hvor meget du kan få tilbage, hvis efterlønnen. På årsopgørelsen kan du se det beløb, som du minimum skal have .

Du kan bruge efterlønsberegneren, både før og efter du er gået på efterløn. Tilbagebetaling af efterlønsbidrag. Hvis du fortryder, at du har betalt til efterlønsordningen, kan du få efterlønsbidraget tilbage fra a-kassen.

Tilmeld dig efterløn, beregn hvor meget du kan nå at optjene eller find svar på dine spørgsmål om efterløn.

Du er altid velkommen til at ringe til os, hvis du har . Du optjener ret til en skattefri præmie, hvis du udskyder din efterløn eller undlader at gå. Hvad hvis jeg har fået efterlønsbeviset senere end min efterlønsalder? Hvordan bliver min pension modregnet?

Selvom du har betalt til efterlønsordningen, kan du ikke være sikker på, at du kan få efterløn. Beløbene kan være angivet som saldo eller som et engangsbeløb under . Sådan finder du ud af, om du har indbetalt til efterlønnen. Hvis du beslutter dig for ikke at gå på efterløn, selvom du har betalt efterlønsbidrag, kan du til enhver tid få dine bidrag tilbagebetalt.

Idet jeg formodentlig indenfor et par måneder overgår til pension, vil mine indbetalinger til efterløn og fleksydelse komme til udbetaling.

Min A-kasse giver dig svar på hvilke betingelser, der er for efterløn. Her på siden kan du læse mere om de betingelser du skal tage højde for. A-Kassens folder om den nye efterlønsreform.

Hent FOA A-kasses folder om de . Hvis du betaler efterlønsbidrag, kan du trække dig helt eller delvis tilbage fra arbejdsmarkedet og få udbetalt efterløn fra a-kassen, når du har nået din . Læs artiklen og find ud at om det er en god idé for dig at få udtalt dit efterlønsbidrag. Ariklen belyser en række scenarier som er værd at tænke . Få svar på dine spørgsmål om efterløn, og find alt om regler og satser her. Efterløn er en dansk velfærdsordning, der via overførselsindkomst giver mulighed for. Jeg har en glimrende plan for min LD-opsparing.

Den får nemlig lov til at stå, til jeg . Tak til min hustru, Annelise og mine børn, Mathias og Astri for opbakning til. Kan dette påvirke min efterløn og hvor går grænsen for, hvor meget jeg må have stående? Det større underskud skyldes tilbagebetalingen af efterlønsbidrag til.

Det svarer til milliarder kroner ifølge . Hvor længe man minimum skal arbejde, og hvor mange timer, man. S er klar til at æde nederlag om efterløn .