Sortering af affald i hjemmet

Få tips og hjælp til hvordan du bedst sorterer dit affald derhjemme, så du nemt og hurtigt kan. Der er mange forskellige spande, reoler, poser og andre typer beholdere . Det er nemt og naturligt at sortere sit affald.

Men hvordan sorterer du affaldet korrekt, og hvilket skrald . Det viser en ny undersøgelse af danskernes holdninger og værdier til affaldssortering, . Affaldssorteringsløsninger handler ikke bare om at sortere affald. Bliv klogere på de enkelte affaldsfraktioner og hvordan du sorterer dit affald.

Der er smartere og mere effektive løsninger på vej. Fire forslag skal få os til at sortere mere affald. De røde mærkater er det, som skal afleveres og behandles som farligt affald.

Sådan skal dit affald sorteres. Alle danskere skal til at sortere. Danskerne er vilde med at sortere affal og langt de fleste er klar til at sortere i . Du får mere besvær med at sortere dit affald.

I Danmark har vi ry for at være slemme når det kommer til produktionen af affald. Borgerne skal selv finde løsninger til sortering inden for hjemmet, mens .

Danmark uden affald er et Danmark, hvor vi genanvender mere. Affald – indberet fejl og ændringer Start – husk NemID Tømningskalender for affald Åbn. Det er der en rigtig god grund til, for sortering er vigtig for vores fælles miljø og for vores . Noget affald vil du ikke kunne sortere derhjemme, men det kan du på din genbrugsstation. Nedenunder ser du en oversigt over de mange forskellige affaldscontainere Horsens Kommune har på genbrugspladserne.

Det er vigtigt for både miljøet og udgifterne til bortskaffelse, at affald sorteres rigtigt. Der bliver hele tiden flere sorteringsmuligheder af affaldet, efterhånden som . Se placering af mini-genbrugsstationer. Du er her: Hjem Borger Natur, miljø og affald Affald og genbrug.

Danskerne sorterer mere affald til genanvendelse, hvis de affaldsløsninger, der tilbydes ved deres hjem, er nemme at bruge og lette at komme . Her finder du informationer sorteringsguide, affaldsordninger, farligt affal. Affald sortering skrald københavn gårdmænd affaldsskakt genbrug. Det vides endnu ikke, hvor mange sorteringer, der . Som borger har du pligt til at sortere dit affald og benytte dig af de ordninger, kommunen har fastlagt. Du kan læse om reglerne for sortering og bortskaffelse af dit husholdningsaffald i Regulativet . Modtagestation for farligt affald Thy-Mors.

Hvis du fejlsorterer dit affald eller slet ikke sorterer, har Thisted Kommune ret til at pålægge dig . Del: For at gøre det lettere at sortere, har vi produceret forskellige typer af sorteringsvejledninger.