Uddannelsestaxameter

Universiteterne modtager flere forskellige typer tilskud til uddannelse. Langt den største del tildeles dog som uddannelsestaxameter på . Bredt flertal vil skrotte uddannelses-taxameter.

Flertal på Christiansborg vil revolutionere måden, uddannelser får penge på. Takstkataloget følger opbygningen af finansloven. Hver finanslovkonto, som typisk dækker et uddannelsesområde, har derfor sit eget faneblad.

Kvalitet skal der til ifølge regeringens forslag til et nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser.

Men der er nu mest udsigt til mere . Danske Professionshøjskoler ser frem til eftersynet af taxametersystemet på de videregående uddannelser. En afgørende del af øvelsen bliver . DEBAT: Nyt debatpanel på Altinget: forskning diskuterer den kommende måned den bebudede ændring af uddannelsestaxameteret. Hvis der viser sig at være flere tilrejsende end udgående studerende, modtager AU ikke uddannelsestaxameter for disse. Uddannelsestaxameter: 1 Hvem betaler udd.

Kan ministeren bekræfte, at det nye uddannelsestaxameter motiverer uddannelsesstederne til at satse på elitestuderende, der kan gennemføre på normeret ti . Dokument med løbenummer 541-2. FFL§ om uddannelsestaxameter, takster, til undervisningsministeren.

A forum for discussions, funny tidbits and news about Denmark and the Danes. I debatten om uddannelsestaxameter har der vist sig bred enighed om, at taxametersystemet på de videregående uddannelser skal understøtte . Et minimumsantal af administrativt . Tildelingen af midler til uddannelsens gennemførelse, gennem et uddannelsestaxameter, skal baseres på faste takster for de enkelte . Pædagogikumtaxameteret er opdelt således, at cirka halvdelen af taxameteret bliver udbetalt via det generelle uddannelsestaxameter, mens resten følger . OU) og åben uddannelse (ÅU) med tilhørende fælles- og bygningstaxameter. Læg hertil, at pædagoguddannelsen har det laveste uddannelsestaxameter af alle. Børnepakken retter ikke op på det svigt, der handler om . KU finansieres fortsat via det almindelige uddannelsestaxameter.

BFI), efter eksterne midler, og efter ph. Vi ønsker en mere faglig og demokratisk styring af institutionerne, der defineres bottom up. Forventningerne har været store, og der har været talt om, at et bredt flertal ville skrotte uddannelses-taxameter og revolutionere måden, . En anden indikator for de videregående uddannelsers økonomi er at sammenligne det danske samfundsvidenskabelige uddannelsestaxameter med relevante . Den enkelte professionshøjskoles økonomi er med det nuværende uddannelsestaxameter helt afhængig af den uddannelsesportefølje, som . DKK, det danske samfundsvidenskabelige uddannelsestaxameter.